En allt mer använd metod inom produktion av webbsidor och internetnärvaro är gamification. På svenska spelifikation. Termen är hämtad från casinomiljön och syftar till att engagera sina besökare och sin publik genom att implementera spelrelaterade upplevelser i såväl affärsvärlden som andra vardagliga yttringar. Begreppet är hämtat från spel- och casinomiljön där man engagerar sina spelare via olika typer av spelrelaterade event även utanför den rena casinomiljön.

För att förstå vad gamification innebär måste vi se tillbaka på dess ursprung. Gamification startade som en reaktion på den stora konkurrensen mellan olika casinon online. Det krävdes mer för att vinna över spelarna och sticka ut bland casinon online. Man började följa sina spelares personliga spelmönster och specialutforma en spelmiljö som var individanpassad och tilltalade spelarna på ett mer personligt plan. När man känner till spelarens spelarpersonlighet kan man utforma casinot speciellt för spelaren. Det finns casinon som utnyttjar gamification i sin casinomiljö maximalt och inte en casinoupplevelse är lik en annan utan man har specialanpassat spelmiljön till spelaren till 100%. Detta blir allt vanligare och innebär att direkt när spelaren loggar in på casinot börjar upplevelsen. Spelaren får poäng bara för att befinna sig på casinot och röra sig mellan de spel som rekommenderas för respektive spelare.

Metoden av gamification har även spridit sig utanför spelmiljön och används även för att engagera kunder i säljprocesser, i utbildning och affärsmiljöer. Detta fenomen kommer att bli allt vanligare i framtiden och kommer att bli något som vi alla får vänja oss vid även om det är den yngre, spelvana generationen som kommer att ha lättast för att ta till sig denna nya värld av gamification.

Vårt företag är specialiserat på utvecklingen av den här typen av gamificationinriktad webbmiljö och det är till oss ni kan vända er för att ligga i framkant vad det gäller gamification och företagande.