En annan metod att sprida vetskapen om din websida vidare är att dela dina inlägg på sociala media som Instagram, Facebook, PInterest, Twitter, Tumblr, LinkedIn etcetera. Men även detta är ett trögt och krävande arbete som tar mycket tid från din ordinarie verksamhet och det du verkligen vill göra. Trots detta måste du sprida vetskapen om din webbsidas existens så det är tvunget att göras en hel del spridning via just sociala media.

Återigen finns det firmor som ägnar hela dagarna åt den här typen av aktivitet och dessutom är experter på just sociala media och att bearbeta den sociala sfären online. Denna webbsida är en av de aktörer på marknaden där du kan hitta de människor och den hjälp du behöver för att sköta din sociala närvaro och sprida informationen om din webbsidas existens. I vanlig ordning kan du sköta arbetet själv och det finns absolut ingenting som säger att du inte skulle lyckas lika bra som de företag som arbetar med webben som profession.

Framför allt finns det tekniska hjälpmedel som du kan investera i som kan hjälpa dig med denna annars mycket tidsödande uppgift att sprida din närvaro online. Hootsuite är ett sånt verktyg.Med hjälp av Hootsuite kan du schemalägga dina inlägg och sprida dem till flera av de sociala media som är viktiga för din nätnärvaro – och detta med ett enkelt knapptryck.

Det finns andra liknande mjukvaror med samma funktion; Buffer till exempel. Vilken man föredrar är en smakfråga då de liknar varandra i funktioner och båda uppnår avsedda resultat; att nå ut med din webbsida och dina uppdateringar.

Det finns många tekniska hjälpmedel och verktyg att använda sig av för att spara tid. Dessa typer av hjälpmedel innebär en viss investeringskostnad men det kan det vara värt för att ta din sajt en bit på väg mot sökmotortoppen.