Du har skapat en webbsida. Den är perfekt eftersom du lagt ner mycket tid på den och du har tagit det första viktiga steget och har registrerat din nya sida eller blogg på sökmotorerna. Nu börjar arbetet med att nå topplaceringarna på sökmotorernas förstasidor. Om du vet hur du ska göra så är allt väl. Det krävs en hel del arbete för att ligga på topp – även när det gäller sökmotorerna.

Det finns två sätt att hamna i topp på en sökmotor. Det första är att ranka “organiskt” vilket innebär att man hamnar på en bra placering genom att man ligger bra till med hjälp av ett sökord. Man har nischat sig. Mer om vad detta innebär kommer du att få förklaring på här på webbsidan där vi ingående förklarar all terminologi kring sökmotorer och placeringar. Organisk ranking är kostnadsfri och det är naturligtvis mycket åtråvärt att lyckas nå topplaceringar utan kostnad.

Den andra metoden att synliggöra sig på sökmotorerna går långt mycket snabbare men kostar också därefter och det är att man helt enkelt köper annonsplats på sökmotorerna. Annonserna är de som ligger överst på sökmotorns resultat när du söker på ett visst ämne eller ord. Dessa annonsplatser kan även ligga vid sidan om de organiska resultaten. Att annonsera för att nå ut till besökare är det snabbare och säkrare sättet att nå besökare men det kan också innebära en tung ekonomisk post.

Hur mycket en annonsplats på en sökmotor kostar avgörs av hur åtråvärda just dina sökord är och hur stor konkurrensen är på dina sökord. Ju mer konkurrens desto dyrare blir marknadsföringen. Genom annonserna tjänar sökmotorerna pengar och det ligger därför i deras intresse att försvåra för privatpersoner och företag att knäcka nöten för hur man placerar sig i topp genom organiskt sök. Det säger sig själv.