Det finns även olika verktyg du kan använda dig av för att analysera dina resultat, besökarantal och vilken kanal som förmedlar flest besökare. Den här informationen kan vara bra att känna till så att du lägger krutet på rätt forum och utnyttjar dina möjligheter att nå besökare på mest effektiva sätt. Analytics är ett sånt instrument som gör att du kan följa din sidas utveckling in i minsta detalj. Verktyget finns i flera versioner och från flera utgivare och vissa av dessa tillhandahålls utan kostnad. För att det ska fungera behöver du installera en kod på din webbsida. Återigen finns hjälp att få och bland annat vårt företag ägnar sig åt den här typen av analyser som profession och vi kan därför hjälpa till med detta tekniska arbete om du vill fokusera på annat.

Att blogga kan vara det enklaste sättet att nå ut online för den som inte har så höga ambitioner men en blogg är även ett bra verktyg för ett företag att knyta till sin webbsida. Sökmotorerna gillar bloggar, framför allt aktiva bloggar. En aktiv blogg är en sida som uppdateras flera gånger i veckan med nytt färskt innehåll. Som tidigare nämnts finns hjälpmedel som Hootsuite och Buffer och många andra där du kan schemalägga dina uppdateringar för att effektivisera processen.

När du bloggar eller uppdaterar en webbsida är det viktigt att du är tydlig med vad innehållet handlar om redan i rubriken, detta för att hjälpa sökmotorernas robotar på traven. Se även till att inläggets viktigaste innehåll finns med i inläggets URL, d.v.s. inläggets adressrad. Återigen är det bra för att hjälpa sökmotorernas robotar att förstå vilket innehåll din webbsida eller artikel har. Gör detta med noggrannhet. Försöker du manipulera resultaten på sökmotorerna kan din webbsida eller blogg bli bannad, d.v.s. utkastad från sökmotorerna. Sidan blir svartlistad.